میکروفون گذاری نزدیک صدابرداری از آلات موسیقی و آواز

آموزش میکروفن گذاری انواع ساز در روش نزدیک صدابرداری

میکروفون گذاری نزدیک – صدابرداری از آلات موسیقی و آواز

علیرغم مزایای میکروفون گذاری دور در ضبط موسیقی های پاپ امروزی اغلب از این روش استفاده نمی شود. اکثر صدابردار ها تمایل دارند که حس واقعی طرح فضای صوتی را فدای کنترل بیشتر در ضبط ظرافت‌های هر المان موسیقی کنند و این یعنی میکروفون گذاری در نزدیکی هر ساز یا گروهی از سازها در یک گروه همنوازی. تعیین موقعیت مکانی و آمیختن صداها که در میکروفون گذاری دور به طور طبیعی رخ می دهد در میکروفون گذاری نزدیک از بین رفته و به طور مصنوعی هنگام میکس به صدا اضافه می شود.

در مورد بعضی از ساز ها می توان موقعیت مکانی میکس و برخی پردازش های دیگر را در حین ضبط اعمال نمود.

در بسیاری از ضبط های موسیقی پاپ به چند دلیل از میکروفون گذاری نزدیک استفاده می شود :
در میکروفون گذاری دور ایجاد تعادل در بلندی صدای بین سازهای الکتریکی و آکوستیکی بسیار مشکل است اما در میکروفون گذاری نزدیک کنترل صدای هر یک از آلات موسیقی و مهار نشت صوتی دیگر سازها بهتر صورت می گیرد.

معمولاً اجباری در ضبط همزمان یک گروه موسیقی پاپ وجود ندارد. بیشتر موسیقی های پاپ با صدای بلندش را می‌شوند و آکوستیک مورد نظر در میکس نهایی اضافه می‌شود. بنابراین میکروفون گذاری نزدیک از غوطه ور شدن موسیقی در هنگام ضبط جلوگیری می کند.

آموزش میکروفن گذاری

قبل از بررسی کاربردهای خاص میکروفون گذاری نزدیک به چهار اصل مهم اشاره می کنیم:
۱) هرچه میکروفون به منبع صدا نزدیک‌تر باشد صدا با جزئیات بیشتر خشک‌تر و در صورت ظهور اثرات مجاور بم تر خواهد شد با دورتر شدن میکروفون از منبع صدا پخش شاتر بلندتر و طنین دار خواهد شد.

۲) هرچه بسامد بالاتر باشد موج صدا جهتی تر می‌شود و هرچه بسامد پایین تر باشد تمام جهتی تر.
۳) هرچند که در میکروفون گذاری نزدیک از تعداد میکروفون بیشتری استفاده می‌شود و این کار بیشتر اوقات و نه همیشه ممکن است یک امتیاز باشد اما به خاطر داشته باشید که هر میکروفون افزوده باعث افزایش نویز سیستم می شود و ضمن اضافه کردن یک ورودی جدید روی میز کنترل و دقت بیشتری در حین ضبط می طلبد.
۴) به طور معمول میکروفون‌های با دیافراگم بزرگ برای سازهایی که بسامد پایین تولید می کنند مناسب ترند و میکروفون های با دیافراگم کوچک برای سازهای با بسامد بالاتر مناسبتر.

میکروفنگذاری نزدیک - میکروفن گذاری خواننده و سازها

فاز آکوستیکی و الکتریکی در میکروفون گذاری

اهمیت بحث درباره تکنیک میکروفون گذاری تابع فاز آکوستیکی و فاز الکتریکی است فاز آکوستیکی به رابطه زمانی بین دو یا چند موج صدا در نقطه معینی از دوره تناوب شان مربوط می شود و مقصود از فاز الکتریکی پلاریته نسبی دو سیگنال در یک مدار است. فاز آکوستیکی در صورتی که میکروفون ها در فاصله مناسبی از منابع صوتی و به طور صحیح قرار نگیرند امواج صدا در زمان های متفاوتی به میکروفون ها می رسند و در نتیجه دچار اختلاف خواهند شد برای مثال امواج صوتی حاصل از سازی که کمی خارج از وسط فاصله بین دو میکروفون قرار گرفته به یکی از میکروفون ها زودتر از دیگری می رسد و باعث حذف قسمت های صدا میشود تشخیص صداهایی که به طور محسوسی ناهم فاز هستند نسبتاً آسان است هنگام پخش صدا یا آن را ضعیف می شنوید و یا اصلاً نمی شنوید ولی تشخیص صداهایی که فقط اندکی با هم اختلاف فاز دارند مشکل است.
با تغییر نسبت روابط زمانی بین نقاط معینی از دوره تناوب دو موج جابه‌جایی فاز روی می‌دهد وقتی مدت زمان جابجایی فاز در تمام بسامدهای یکسان باشد به آن تاخیر گفته می‌شود تاخیر فکت های مختلفی از ناهمساز ای را تولید می‌کند که برای یک طراح صدا کاربردی و مفید است برای شناسایی و تشخیص جابجایی های ناخواسته فاز به تراز های غیر یکسان پاسخ بسامد مخصوصاً در محدوده باز و میانی گوش کنید صدا ها کمی ناپایدار و ضعیف شنیده می شوند یکی از روشهای جلوگیری از بروز مشکلات فازی در میکروفون ها پیروی از قانون سه به یک است طبق این قانون نباید هیچ دو میکروفون را در فاصله‌ای کمتر از سه برابر فاصله بین یکی از آنها و منبع صوتی از قرارداد اگر فاصله ی کمی میکروفون از منبع صدا ۲ اینچ باشد فاصله نزدیک ترین میکروفون به میکروفون اول نباید کمتر از ۶ اینچ باشد همینطور اگر فاصله میکروفونی از منبع صوتی صفوت باشد فاصله نزدیکترین میکروفون به آن نباید کمتر از ۹ فوت باشد اگر با وجود رعایت قانون سه به یک در ترازهای بالا هنوز مشکل فاز وجود داشته باشد لازم است نسبت فاصله میکروفون ها را به چهار به یک و یا حتی ۵ به یک افزایش دهیم در ترازهای پایین صدا گاهی میکروفون گذاری در فاصله‌ای نزدیک تر از نسبت ۳ به یک امکان پذیر است اگر برای یک نوازنده از دو میکروفون استفاده می کنید سعی کنید کپسول‌های آنها تا حد امکان نزدیک به هم و در زاویه ۹۰ درجه نسبت به یکدیگر باشند این گونه میکروفون گذاری الگوی پیکاپ وسیعتر ایجاد کرده و اگر اجرا کننده یک خواننده باشد حرکات جانبی سرو باعث حذف فاز نمی‌شود اگر دو نوازنده که میکروفون های جهتی جداگانه استفاده می کنند مجبور باشند در نزدیکی هم کار کنند با زاویه دار کردن میکروفون ها نسبت به یکدیگر می توان نا همفازی را به حداقل رساند دقت کنید که زاویه بین میکروفون ها آنقدر زیاد نباشد که خواننده از محدوده on-axis پیکاپ خارج شوند بیشتر مشکلات فازی ناشی از میکروفون گذاری نادرست با رعایت قانون ۳۱ برطرف می‌شوند.

*
قانون سه به یک میکروفنگذاری ، عبارت از اینکه با رعایت این نکته که هیچ دو میکروفون را با فاصله کمتر از سه برابر فاصله بین یکی از آنها و منبع صوتی اش قرار ندهیم بسیاری از مشکلات فازی ناشی از جایگزینی نادرست میکروفون ها حل می شود.

قانون سه به یک میکروفن گذاری نزدیک

فاز الکتریکی

تفاوت بین فاز آکوستیکی و فاز الکتریکی در آن است که همفازی آکوستیکی سیگنال ها وابسته به رفتار امواج صوتی است در حالیکه همفازی الکتریکی سیگنال ها به پلاریته الکتریکی آنها مربوط می‌شود یکی از دلایل نا همفازی الکتریکی میکروفون ها سیم بندی نادرست فیش اتصال آنها است قسمت نر و ماده اتصال ایکس لارج مورد استفاده در بیشتر میکروفون ها دارای سپین می باشد. کابل میکروفون شامل سه سیم شده می باشد تمام میکروفون های با قابلیت یکسان باید دارای تعداد پین برابر و متصل به سیم های همرنگ باشند در صورت عدم رعایت این نکته اگر از آنها به طور همزمان استفاده شود از نظر الکتریکی هم پلاریته نخواهند بود این مسئله بسیار حائز اهمیت است چرا که استاندارد الکتریکی برای تعیین اینکه کدام یک از پین های دو یا سه باید بالا باشد وجود ندارد و در میان سازندگان مختلف متفاوت است برای چک کردن اینکه آیا میکروفون ها از نظر الکتریکی هم پلاریته هستند یا نه ابتدا مطمئن شوید که ورودی هر دو میکروفون به کانال خروجی یکسان و شده باشند در حالی که کسی پشت میکروفون صحبت می کند سطح صدا را در یک حد نرمال تنظیم کنید. پتانسیومتر را ببین ببندید و این کار را با یک میکروفون دیگر تکرار کنید سپس هر دو میکروفون را با همان تنظیم نرمال باز کنید اگر در حین بالا رفتن سطح صدای هر دو میکروفون از مقدار vu مترو کاسته شود شما مشکل پلاریته الکتریکی دارید روش ساده حل این مشکل سیم بندی دوباره دستگاه است با فرض اینکه مشکل از خود میکروفون نیست اگر فرصت کافی برای این کار ندارید از کنترل معکوس کننده پلاریته که در اکثر میکسر های چند کاناله وجود دارد استفاده کنید این کار فاز سیگنالها را ۱۸۰ درجه تغییر میدهد.

 

میکروفون گذاری نزدیک

در بیشتر مباحث ما در استودیو ضبط فرض بر این است که میکروفون ها جهتی هستند به خاطر داشته باشید که یکی از دلایل اصلی میکروفون گذاری نزدیک کنترل صوتی بهتر و دقیق تر هر یک از سازها و کاهش نشت صوتی است البته در صورتی که شرایط آکوستیکی و لجستیکی ضبط اجازه دهد میکروفون های تمام جهتی و دو جهتی را نباید نادیده گرفت میکروفون های خازنی تمام جهتی خوب دارای پاسخ بسامدی گسترده و خطی به خصوص در بسامدهای پایین هستند رنگینش صوتی آف اکسیس در آنها بسیار کم است و یا اصلا وجود ندارد همچنین میکروفون‌های تمام جهتی به اندازه میکروفون های جهتی تحت تاثیر اثر مجاورت صداهای سود مانند و نفس کشیدن ها و پر زدن ها نیستند به علت قانون عکس مجذور فاصله اگر فشار و صوتی سازها به اندازه کافی بالاباشد امکان میکروفون گذاری نزدیک با یک میکروفون تمام جهتی و کاهش نشت صدا وجود دارد با وجود تفاوت های جزئی در جداول مناسب بودن یک میکروفون به شرایط موجود بستگی دارد.

مزایا و معایب میکروفن گذاری نزدیک در انواع میکروفن ها (یکجهتی و تمام جهتی)

 

همچنین ببینید >> قیمت استودیو صدابرداری در استودیو ای ام

 

×

تماس از طریق واتساپ↓

× واتساپ پشتیبانی!