بایگانی ماه: فروردین 1401

میکروفن‌گذاری دور | صدابرداری از ارکسترها و گروه‌های هم‌نوازی
5 (1)

میکروفن‌گذاری دور صدابرداری از ارکسترها و گروه‌های هم‌نوازی

میکروفن‌گذاری دور | صدابرداری از ارکسترها و گروه‌های هم‌نوازی               در ضبط استودیویی دو روش اصلی برای میکروفن‌گذاری وجود دارد 1) میکروفون گذاری دور که در آن استفاده از دو یا چند میکروفون یا کپسول برای ضبط یا یک ارکستر یا هم‌نوازی کامل انجام می‌شود و 2) میکروفن‌گذاری نزدیک […]