گالری آهنگ ها

آثار آهنگسازی و خوانندگی من را

همینجا بشنوید و دانلود کنید!

*حقوق کلیه این آثار شامل ترانه و ملودی و تنظیم برای امیر تهرانی محفوظ است!*

 

۱- پرسه

دانلود آهنگ امیر تهرانیدانلود آهنگ پرسه (امیر تهرانی)دانلود آهنگ امیر تهرانی

۲- عشقم کجایی

دانلود آهنگ امیر تهرانیدانلود آهنگ عشقم کجایی (امیر تهرانی)دانلود آهنگ امیر تهرانی

۳- شهر بی نشون

دانلود آهنگ امیر تهرانیدانلود آهنگ شهر بی نشون (امیر تهرانی)دانلود آهنگ امیر تهرانی

۴- بی معرفت

دانلود آهنگ امیر تهرانیدانلود آهنگ بی معرفت (امیر تهرانی)دانلود آهنگ امیر تهرانی

۵- خوشبختی

دانلود آهنگ امیر تهرانیدانلود آهنگ خوشبختی (امیر تهرانی)دانلود آهنگ امیر تهرانی

۶- سارا دخت طهرون

#

۷- مرگ چکاوک

دانلود آهنگ امیر تهرانیدانلود آهنگ مرگ چکاوک (امیر تهرانی)دانلود آهنگ امیر تهرانی

۸- جاده تنهایی (در حال بازخوانی)

دانلود آهنگ امیر تهرانیدانلود آهنگ جاده تنهایی (امیر تهرانی)دانلود آهنگ امیر تهرانی

 

۹- گلایه

دانلود آهنگ امیر تهرانیدانلود آهنگ گلایه <<دانلود آهنگ امیر تهرانی

۱۰- به وقت اطاق من

دانلود آهنگ امیر تهرانیدانلود آهنگ به وقت اطاق من<<دانلود آهنگ امیر تهرانی