هدف و آینده موسیقی در زندگی امیر تهرانی

اهداف امیر تهرانی از موسیقی در زندگی

تجربه به من نشان داده که انسان بی هدف انسان بی فایده و گمراهه.

دیشب وقتی به موضوع موزیک و موقعیتش در زندگی خودم و اینکه این فعالیتی که الان

در این زمینه دارم قرار دقیقا چی بشه و به کجا برسه و چه تصویر ذهنی می توانم از آیندش برای خودم بسازم یک بار برای همیشه به یک نتیجه مشخص رسیدم.

موضوع موزیک، آهنگسازی، پیانو یا خواندن هر کدام سمت و سویی مجزا و فراگیر با خود دارند.

ولی برای شخص من در اینجایی که الان درش هستم و قراره تکلیف خودمو باهاش در آینده مشخص کنم یه چیز از همه چیز مشخصتر است اکنون:🌹 هدفم از ادامه موزیک :

میخواهم موزیک پل ارتباطی من با جامعه باشد و من از طریق موزیکم با جامعه ارتباط برقرار میکنم و حرفهایم را میزنم

این موضوع وقتی برایم جدی تر میشود که دارم آماده میشوم از سال دیگر از پدر مادر جدا شوم و برای خودم چهاردیواری مستقلی مهیا کنم.

خیلی برایم مهم است که در مسیر آینده هدفم چیست و چگونه باید زندگی کنم.

با توجه به کلیت چیزی که دارم بهش فکر میکنم و شخصیتی که سالهای سال باهام شکل گرفته و از خودم میشناسم بعد جدیدی در زمینه موسیقی برایم به همراه خواهد داشت.

کسب مهارت و توانایی در ساز پیانو و رسیدن به درجه استادی و تدریس این ساز کامل.

برای من موضوع تدریس از انجایی نشات می‌گیرد که من شخصیتی و روحیه ای دارم که برای “جایگاه استاد” ارزش زیادی قائلم حال در بحث موسیقی به جای خود…

از طرفی کسب توانایی در این ساز به مقدار زیادی می تواند در زمینه پروداکشن و آهنگسازی به من یاری رساند تا بتوانم در آینده کارهای خوب و کاملتری تهیه و انشالله به جامعه عرضه کنم.

با این فکر و اهدافی که چیدم نهضت فراگیری پیانو سالها ادامه خواهد داشت و به مرور و در سایه کار آهنگسازی را هم پیگیری می نمایم.

شب خوش و روزهای خوب در انتظار.